Návrhy zahrad

na této stánce je stručný návod, jak postupovat při zadání návrhu Vaší zahrady, od studie přes 2D a 3D návrhy až po konkrétní detaily v prováděcím projektu

Zadání a zpracování projektu návrhu zahrady:

Prvním krokem pro vytvoření návrhu zahrady

stávající stav zahradyje schůzka přímo na Vašem pozemku, kde konzultujeme vaše představy o životě v zahradě a okolí domu a seznamujeme se s prostředím.  Dalším bodem je pořízení fotodokumentace a vyžádání podkladů pro vytvoření studie (půdorys domu a jeho umístění na pozemku, dotazník o Vaši představě na vybavení a využití zahrady, požadavky na realizaci stavebních doplňků, popř. zákres inženýrských sítí).

Obrázek pak naznačuje fázi stavby, kdy nejdéle by měl v ideálním případě stavebník oslovit zahradníka.

Zpracování cenové nabídky návrhu zahrady

Na základě úvodní schůzky Vám zhotovíme cenovou nabídku studie zahrady. Cena je individuální a ovlivňuje ji mnoho faktorů (velikost a členitost pozemku, jeho terénní dispozice nebo zakomponování již stávajících prvků). Cenová nabídka zpravidla obsahuje dvě varianty zpracování studie. První je půdorysný projekt ve 2D a druhá varianta je úprava ve 3D.

studie zahrady PardubiceVlastní vytvoření studie

Po odsouhlasení nabídky následuje zpracování studie v jedné či více variantách a jejich prezentace zákazníkovi. V této první fázi projektu jde hlavně o rozmístění ploch v prostoru zahrady, popřípadě terénní členění. To znamená určení místa pro plánováné výsadby, zpevněné plochy, vodní prvky (bazény, jezírka, potůčky), místo pro dětské hřiště, hospodářskou část, přístřešky, pergoly, altány atd.

Dokončení projektu návrhu zahrady

Po odsouhlasení jedné z variant studie zahrady se detailně zpracuje projekt, který obsahuje zpracování terénu, travnatých a zpevněných ploch, výsadeb včetně doporučení rostlinného materiálu a technického  řešení. Součástí je i zákres do fotky nebo vypracování 3D studie i s možností videoprocházky po budoucí zahradě. Samozřejmostí je i cenová nabídka na realizaci zahrady.

Další stupně projektové dokumentace

To může být vytvoření osazovacího plánu, projekty drobných stavebních prvků či doplňků (treláže, oplocení, zahradní domky aj.) nebo projekt závlahové soustavy.

galerie 3D návrhů

obrázek návrh parku - Janské Lázně

galerie 2D návrhů

obrázek návrh soukromé zahrady 1